Kategorier
Dalarna Folktro Hälsingland Historia Mord Nyheter

Dop, bröllop och begravningar – nu är alla avsnitt om gamal seder och bruk omkring Västerdalälven ute

Nu är alla avsnitt i Historier från Dalarnas programserie ”Gamla seder och bruk i socknarna omkring Västerdaläven” ute. De socknar som besöks är Nås, Järna, Äppelbo, Malung, Lima och Transtrand. 
Under början av 80-talet anordnade Sveriges Kyrkliga Studieförbund studiecirklar med syfte att samla in information och historier om äldre tiders seder och bruk. De händelser man riktade in sig på var barnafödsel och dop samt bröllop och begravningar. Detta kokades sedan ner till en liten skrift som gavs ut 1982. Studieinstruktör vav Ann-Marie Gezelius som vid den tiden jobbade för SKS i Västerdalarna.

Avsnitt 1 – Dop 
Podbean
Apple podcast
Spotify

Avsnitt 2 – Bröllop 
Podbean
Apple podcast
Spotify

Avsnitt 3 – Begravningar 
Podbean 
Apple podcast
Spotify 

Du hittar avsnittet där poddar finns så som i din podcastapp, via Spotify m.fl.