Vilka är vi?

Robert Fors är historiker och verksamhetsledare i Loos Koboltgruva.

Fredrik Bäck är lärare med stort intresse för historia. Under somrarna jobbar han som guide i Loos Koboltgruva.