Folktro

 

”Hårgalegenden” av bygdemålare Bror-Eric Bergqvist.

Vad är folktro?

Folktro kan beskrivas som allmänt förekommande föreställningar, vanligen trosföreställningar som kan handla om allt från tro på varsel och trolldom, att en människas öde är förutsett och övernaturliga väsen så som troll, vittra och spöken. I begreppet ingår även det vi brukar kalla för ”skrock”, exempelvis att lägga blommor under huvudkudden för att man ska drömma om sin blivande kärlek, undvika att gå under stegar för att drabbas av otur eller hänga ett hänglås på en bro för att få tur i kärlek. Folktro är föreställningar som ligger utanför de offeciella religionerna eller naturvetenskapen.

Den nordiska folktro vi idag känner formades under det gamla bondesamhällets diktning och berättarstruktur, där des främsta syfte var att se till att människorna gjorde rätt. Ett forma av rättsnöre kan man säga. Det mesta bygger på äldre, hedniska föreställningar som blivit uppblandade med främst kristna värderingar.

Folktron kan delas in i olika genre: sagor, visor, ordspråk, folkliga traditioner, folkminnen, folkmedicin (kloka gubbar och gummor) och sägner.

”Gruvfrun i Blacksås” av bygdemålare Bror-Eric Bergqvist.