Kategorier
Folktro Mord Nyheter

Sverigefinnarnas dag och mattesgubbar i Edsbyn

 

Sverigefinnarnas dag – ett firande över gränser

Sedan 2011 firas ”Sverigefinnarnas Dag” i Sverige, inte minst i Hälsingland vars norra och västra delar innefattar miltals med finnskog/finnmark d.v.s. skogsmarker som skogsfinnar befolkade i början av 1600-talet. Bakgrunden till nybyggarnas ankomst var bl.a. markbrist i Finland och regionen Savolax vilket de flesta skogsfinnarna kom ifrån, svält på grund av lilla istiden samt den svenska statens intresse att popularisera de tidigare obebodda barrskogsregionerna vilket underlättades av finnarnas väl utvecklade svedjeteknik, vilket går ut på att hugga fall och sedan bränna jorden för att få rika skördar.  För nyodlingen fick de några skattefria år av staten efter utfärdande av kunglig resolution.
Några av de platser skogsfinnarna slog sig ner på i Hälsingland är skogarna kring Alfta, Edsbyn, Los, Hassela och Bjuråker.
Skogsfinnarnas dag är sedan 2013 markerad i den svenska almanackan och firas på folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari.  Även om kunskapen kring skogsfinnarna än idag är bristfällig, kan vi dock gott säga att de troligtvis har varit och är den största och ekonomisk och kulturellt viktigaste språkliga minoritetsgruppen i Sverige

Vill du veta mer om Skogsfinnarnas historia rekommenderas ett besök på Finnskogsmuseet i Skrädrabo, strax söder om Alfta.

Carl Axel Gottlund 1796-1875

”Mattias med sitt långa skägg, lockar barnen utom vägg”

Fram till 1772 var den 24 februari, Mattiasdagen eller Matsmäss, en halv helgdag och firades genom att man klädde ut sig till något anskrämligt, sjöng och delade ut kort. Ibland hände det att när de utklädda besökte traktens gårdar, även passade på att uppträda. Att gå Mattesgubbe har skett över hela Hälsingland men lever idag endast kvar i liten skala i Edsbyn. I Alfta väljer man istället att gå fettisgubbe under fettisdagen, vilket är i stort sett samma sak.
Mattias var en av Jesus tolv apostlar och utsågs efter lottning till efterträdare till Judas Iskariot efter dennes svek mot Jesus. Skrån som bagare, timmermän, skräddare och smeder har använt Mattias som sin skyddspatron.