Trollkors spunnet

110 kr

Kategori:

Beskrivning

Ett trollkors är ett kors skuret eller ristat på ett föremål, över en dörr eller ett fönster för att hindra troll eller onda makter från att ta sig in och skada människor eller ägodelar. Ofta skars trollkors in ovanför portlidret för att hindra onda makter att komma in. Trollkors var vanliga på fäbodar runtom i Hälsingland.